Skip to main content

Dustex gir bedre totaløkonomi

Undersøkelser viser nemlig at man sparer både tid og penger på å velge miljøvinneren! Erfaringen viser at Dustex gir mindre grustap, mindre etterhøvling, mindre teleskader og høyere bæreevne.

Når man velger Dustex fremfor salt, reduseres fremtidig behov for utlegging av ny grus og etterhøvlingsarbeidet vesentlig. Undersøkelser og tester viser at totalkostnaden på grusveier kan reduseres med inntil 30% over en periode på 3 år* - så valget bør være enkelt.

Ved å benytte Dustex kan man redusere kostnader og øke kvaliteten!

*Kilde: Statens vegvesen, Namsos