Skip to main content

Støvbindemiddel

Når de fine partiklene i veigrusen forsvinner, minskes friksjonen og vi får en veibane som gir dårligere trafikksikkerhet. Støving bidrar i tillegg til dårlig sikt og redusert trafikksikkerhet. Videre er det viktig å redusere støvplager for dem som bor eller arbeider ved grusveien.

Ved å binde støvet får vi en tryggere grusvei som krever mindre vedlikehold, gir bedre veiøkonomi og reduserer støvplager.

Dustex gir både effektiv og svært miljøvennlig binding av grus og støv på alle typer grusveier, sykkelstier og fortau, grusbaner og idrettsplasser. Dustex benyttes i tillegg på bygg- og anleggsområder, grustak, steinbrudd og gruver.

NATURLIG BINDEMIDDEL

  • Ufarlig for dyr og mennesker
  • Ikke allergifremkallende
  • Ikke irriterende på hud eller øyne
  • Har ingen negativ påvirkning på vegetasjon
  • Brytes ned i naturen
  • Gir ingen skadelige nedbrytningsprodukter
  • Forårsaker ikke rust