Skip to main content

Dybdestabiliserende

Ved å tilsette DUSTEX 10-20 cm under toppdekket på en grusvei oppnås en betydelig grad av dybdestabilisering. Grusveien vil tåle betydelig større belastning og problemer med telehiv reduseres til et minimum. Innblanding av Dustex i veikroppen bør gjøres med fres.

Flere prosjekter er gjennomført i samarbeid mellom SINTEF, Borregaard, Vegdirektoratet og Statens Vegvesen, med gode resultater. DUSTEX kan med stor fordel benyttes til dybdestabilisering når grusveier skal oppgraderes med fast dekke.

Milde og våte vintre fører blant annet til utfordringer i forbindelse med uttak av tømmer på skogsbilveier. Dybdestabilisering av skogsbilveier med Dustex gir økt bæreevne og en mer effektiv tømmertransport.