Skip to main content

Med Dustex velger du miljøet

Dustex er basert på naturens eget bindemiddel, lignin. Dette stoffet utvinnes fra grantrær og er bindemiddelet som binder trefibrene i treet sammen.

I Dustex finner du dette bindemiddelet, som sørger for effektiv og svært miljøvennlig binding av grus og støv på våre grusveier. I tillegg til reduserte støvplager, økes trafikksikkerheten og du får et sterkt toppdekke på veien. Jevn tilførsel av Dustex gjennom flere år gir en solid vei med stabilt dekke, også i dybden. Dermed forsterkes veiens bæreevne og problemer med telehiv reduseres til et minimum.

Undersøkelser viser at man sparer både tid og penger på å velge miljøvinneren Dustex! Erfaringen viser nemlig at Dustex gir mindre grustap, mindre etterhøvling, mindre teleskader og høyere bæreevne. Totalt sett gir Dustex rett og slett et mer varig resultat. I stedet for å måtte gjenta behandlingen etter kort tid, kan vedlikeholdsressursene settes inn andre steder ved behov. Sluttresultatet er en bedre vei med høyere standard – som også gir mindre belastning på naturen. På godt norsk kaller vi det en vinn-vinn situasjon!

Økologisk bindemiddel

Klimagass evaluering:

  • LCA analyse; 1 kg lignin = 1,5 kg CO2
  • Grønt og bærekraftig

 
Borregaard grønn profil:

  • Råvare: Naturlig, fornybart og betydelig CO2 opptak
  • Prosess: Enøk og fornybar energi
  • Produkt: God ytelse som grønt biomateriale mot sort oljebasert kjemikalium

 
Forhold til menneskelig kontakt:

  • Hud: Klassifisert som ikke hudirriterende. (OECD-test 404)
  • Øye: Klassifisert som ikke øyeirriterende. (OECD-test 405)
  • Inntak: LD50 - 15 000 mg/kg

 
EPD sertifisert

Dustex er det eneste EPD sertifiserte støvbindemiddel til grusveier i Norge.