Skip to main content

Støvbinding av grusvei

Ved å tilsette Dustex 10-20 cm under toppdekket på en grusvei oppnås en betydelig grad av dybdestabilisering. Grusveien vil tåle betydelig større belastning og problemer med telehiv reduseres til et minimum. Innblanding av Dustex i veikroppen bør gjøres med fres.

Flere prosjekter er gjennomført i samarbeid mellom SINTEF, Borregaard, Vegdirektoratet og Statens Vegvesen, med gode resultater. Dustex kan med stor fordel benyttes til dybdestabilisering når grusveier skal oppgraderes med fast dekke.

Milde og våte vintre fører blant annet til utfordringer i forbindelse med uttak av tømmer på skogsbilveier. Dybdestabilisering av skogsbilveier med Dustex gir økt bæreevne og en mer effektiv tømmertransport.

Støvbinding bør utføres så tidlig om våren som mulig, for å utnytte fuktigheten i veien.

  1. Vegen bør aller først rives og høvles grundig opp, gjerne med ispigger på skjæret for å rive opp grusen så godt som mulig.
  2. Deretter spres Dustex på vegen ut fra følgende anbefalte mengder, blandet i forholdet 1:2 med vann.
  • Vei inntil 3,5 m bredde: 2,0 tonn (1600 liter) pr. km
  • Vei inntil 4,0 m bredde: 2,3 tonn (1850 liter) pr. km
  • Vei inntil 4,5 m bredde: 2,6 tonn (2100 liter) pr. km
  • Vei inntil 5,0 m bredde: 2,9 tonn (2300 liter) pr. km
  • Vei inntil 5,5 m bredde: 3,1 tonn (2500 liter) pr. km
  • Vei inntil 6,0 m bredde: 3,4 tonn (2700 liter) pr. km

Denne doseringsmengde er konsentrert vare (50 %). Ved å blande inn det dobbelte med vann får man riktig mengde væske og en bruksklar løsning.

På nygrusede veger anbefales det å plusse på 15 %. For å få et bra resultat er man avhengig av at gruskvaliteten på veien er tilfredsstillende. Gruskvaliteten bør være på kornstørrelse 0,12 og må inneholde en del finstoff. Det anbefales å ta en grusprøve, hvis man er usikker på kvaliteten. Man kan også vanne vegen, hvis den er veldig tørr. Dustex vil dermed lettere trekke ned i vegen og man får et bedre resultat. Ved svært tørr vegbane vil man i tillegg kunne oppleve økt avrenning.