Skip to main content

Støvbinding av grusvei

Støvbinding bør utføres så tidlig om våren som mulig, for å utnytte fuktigheten i veien.

  1. Vegen bør aller først rives og høvles grundig opp, gjerne med ispigger på skjæret for å rive opp grusen så godt som mulig.
  2. Deretter spres Dustex på vegen ut fra følgende anbefalte mengder, blandet i forholdet 1:2 med vann.
  • Vei inntil 3,5 m bredde: 2,0 tonn (1600 liter) pr. km
  • Vei inntil 4,0 m bredde: 2,3 tonn (1850 liter) pr. km
  • Vei inntil 4,5 m bredde: 2,6 tonn (2100 liter) pr. km
  • Vei inntil 5,0 m bredde: 2,9 tonn (2300 liter) pr. km
  • Vei inntil 5,5 m bredde: 3,1 tonn (2500 liter) pr. km
  • Vei inntil 6,0 m bredde: 3,4 tonn (2700 liter) pr. km

Denne doseringsmengde er konsentrert vare (50 %). Ved å blande inn det dobbelte med vann får man riktig mengde væske og en bruksklar løsning.

På nygrusede veger anbefales det å plusse på 15 %. For å få et bra resultat er man avhengig av at gruskvaliteten på veien er tilfredsstillende. Gruskvaliteten bør være på kornstørrelse 0,12 og må inneholde en del finstoff. Det anbefales å ta en grusprøve, hvis man er usikker på kvaliteten. Man kan også vanne vegen, hvis den er veldig tørr. Dustex vil dermed lettere trekke ned i vegen og man får et bedre resultat. Ved svært tørr vegbane vil man i tillegg kunne oppleve økt avrenning.