Skip to main content

Stabilisering med fres

Hvis det skal legges dekke på veien bør ikke dette arbeidet skje senere enn i august på grunn av fuktighet og muligheter for opptørking og herding av veien.

FOR FRES SOM SKAL KNUSE STEIN ELLER FAST DEKKE:

  1. Først freses veien: Anbefalt fresedybde 15-20 cm. Undersøk grunnen i veien – hvor dypt gruslaget er, slik at en får et bilde av veiens tilstand og tilfør litt grus hvis nødvendig. Fresing bør skje i oppholdsvær, slik at veien ikke er for fuktig ved tilføring av Dustex, og at en på denne måten får tilført rett mengde Dustex med en gang.
  2. Før pålegging av Dustex slettes veien med høvel med skjæret på tvers, slik at det blir liggende gruskanter på vegskuldrene og på den måten beholdes Dustex på veien.
  3. Så freses Dustex ned i veien. Anbefalt mengde Dustex er 6-7.5 liter pr. m2 ved en fresedybde på 15-20 cm. Pålegging av Dustex bør skje i så kort avstand til fresen som mulig. Dustex blandes inn med fresen i vegen i samme dybde som tidligere.
  4. Vegen slettes med høvel. Pass på at dette gjøres på en slik måte at tykkelsen på den freste massen ikke forandres dvs. lett høvling. Deretter valsing med svak vibrasjon.
  5. Til slutt vurderes tilstanden på vegen. Hvis veien ikke er helt mettet med Dustex, tilføres et tynt lag med Dustex i forholdet 1:2 med vann. Hvis veien er overmettet med Dustex kan en vurdere å ha på et tynt lag med grus.

FOR FRES SOM BLANDER/FRESER DUSTEX INN I VEIGRUS:

  1. Før pålegging av Dustex slettes veien med høvel med skjæret på tvers, slik at det blir liggende gruskanter på vegskuldrene og på den måten beholdes Dustex på veien. Det er viktig at overflaten på veien er løs, slik at Dustex kan trekke godt ned i veien.
  2. Så freses Dustex ned i veien. Anbefalt mengde Dustex er 6-78.5 liter pr. m2 ved en fresedybde på 15-20 cm og ved fresedybde 8-10 cm ca. 4 liter Dustex pr. m2. Pålegging av Dustex bør skje i så kort avstand til fresen som mulig. Dustex blandes inn med fresen i vegen.
  3. Vegen slettes med høvel. Pass på at dette gjøres på en slik måte at tykkelsen på den freste massen ikke forandres dvs. lett høvling. Deretter valsing med svak vibrasjon.
  4. Til slutt vurderes tilstanden på vegen. Hvis veien ikke er helt mettet med Dustex, tilføres et tynt lag med Dustex i forholdet 1:2 med vann. Hvis veien er overmettet med Dustex kan en vurdere å ha på et tynt lag med grus.