Skip to main content

Innblanding med høvel

Hvis det skal legges dekke på veien bør ikke dette arbeidet skje senere enn i august pga. fuktighet og muligheter for opptørking og herding av veien.

  1. Eksisterende vei rives godt opp, helst med piggskjær. Dustex has på veien i mengden 1 liter pr. m2.
  2. Legg på ca. 5 cm veigrus (helst kornstørrelse 0,12 til grusvei og 0,18 til stabilisering før dekkelegging). Dustex has på i mengden 2 liter pr.m2. Det gis best innblanding av Dustex i veien hvis høvelen legger i ranker litt frem og tilbake.
  3. Gjenta samme behandling som under punkt 2. Veien slettes med høvel. Pass på at dette gjøres på en slik måte at tykkelsen på massen ikke forandres, dvs. lett høvling.
  4. Valsing med svak vibrasjon.
  5. Til slutt vurderes tilstanden på veien – hvis veien ikke er helt mettet med Dustex, tilføres et tynt lag med Dustex i forholdet 1:2 med vann. Hvis veien er overmettet med Dustex kan en vurdere å ha på et tynt lag med grus.