Skip to main content

Anvendelse av Dustex

Når de fine partiklene i veigrusen forsvinner, minskes friksjonen og vi får en veibane som gir dårligere trafikksikkerhet. Støving gir også dårlig sikt.

Ved å binde støvet får vi en grusvei som krever mindre vedlikehold, gir bedre veiøkonomi og reduserer støvplager. Dustex gir både effektiv og svært miljøvennlig binding av grus og støv på alle typer grusveier, sykkelstier og fortau, grusbaner og idrettsplasser. I tillegg til reduserte støvplager, får grusveien et sterkt toppdekke som bidrar til å øke trafikksikkerheten. Tilføres Dustex gjennom flere år skapes et solid dekke – også i dybden. Dermed reduseres problemet med telehiv til et minimum.

NATURLIG BINDEMIDDEL

  • Ufarlig for dyr og mennesker
  • Ikke allergifremkallende
  • Ikke irriterende på hud eller øyne
  • Har ingen negativ påvirkning på vegetasjon
  • Brytes ned i naturen
  • Gir ingen skadelige nedbrytningsprodukter
  • Forårsaker ikke rust

PRODUKTDATABLAD